Archívy Jednotlivé panely - Nidyon.cz

28 jan

NIPAP

Panel NIPAP je určen na stavbu izolovaných nosných stěn ze železobetonu. Umožňuje výstavbu budov charakterizované pevnou a monolitickou strukturou, jsou vhodné zejména do oblastí s vysokým seizmickým rizikem. Cílem použití nosného panelu je vytvořit budovy s maximální architektonickou kvalitou a zkrácenou dobou výstavby až do výšky tří nadzemních podlaží. Vysoké akustické a tepelné vlastnosti umožňují

Read More
28 jan

NITRA

Panel NITRA je určen na stavbu sendvičově izolovaných výplňových stěn pro budovy s železobetonovým nebo ocelovým rámem. Jeho funkce spočívá ve vytvoření předem izolovaných výplňových stěn, které jsou vhodně spojeny s nosnými konstrukcemi. Skládá se z vrstvy EPS-RF 80 kPa. Na dvou vnějších stranách jsou umístěny dvě oka s tenkým průměrem.

Read More
28 jan

NITRI

Panel NITRI je modulární panel určený na stavbu nenosných příček. Skládá se z plátu EPS-RF 80 kPa a dvou elektricky svařovaných ok s tenkým průměrem umístěných na obou stranách. Panel se dokončuje na stavbě jednoduchým napojením na okolní konstrukce, přípravou systémů a nanášením omítky. Lehkost, ovladatelnost, rychlost a jednoduchost montáže značně snižují náklady a zkracují

Read More
28 jan

NICAR

Panel NICAR je modulární panel, který se používá k zajištění tepelné izolace vnějších stěn nových a již existujících budov. Skládá se z plátu EPS-RF 80 kPa a dvou elektricky svařovaných ok s tenkým průměrem umístěných na obou stranách. Podobně jako při jakémkoliv jiném nátěru, i tento panel se instaluje lepidlem a zátkami, s následným nanesením

Read More