Doprava a manipulace s panely Nidyon se od ostatních stavebních systémů liší následovně:
  • Instalace je rychlá, jednoduchá a vyžaduje méně času než tradiční systémy.
  • Lehkost prvků výrazně usnadňuje práci stavbařů při manipulaci s panely Nidyon. Jejich hmotnost je nízká a použití jeřábů nebo jiných zdvihacích prostředků často není nutná, což také významně snižuje riziko nehod na místě stavby.
  • Snadná instalace nevyžaduje speciální odbornost pracovníků.

Zjednodušená montáž panelů

Po definování projektu se panely Nidyon vyrábějí na míru, přičemž každá dodávka obsahuje montážní výkres. Instalace probíhá dynamicky a rychle, protože konstrukční detaily se opakují sériově, také se vylučuje riziko chyb ze strany stavbařů. Zároveň každá dodávka obsahuje kompletní harmonogram montáže. Výhodou je i to, že s Nidyonem můžete stavět v kterémkoliv ročním období. Panely přicházejí na stavbu již hotové, stačí postupovat podle instrukcí a po postavení je budova ihned obyvatelná.
Díky modularitě jsou panely Nidyon vhodné na stavbu budov všech typů a velikostí s vysokou tepelnou, akustickou a seismickou odolností. Naše třicetileté obchodní zkušenosti nám umožnily vyvinout optimalizované konstrukční řešení, které plně vyhovují požadavkům našich zákazníků. Na každou budovu máme připraveno technické řešení, dokonalou kombinaci panelů a konstrukčních detailů

Možné změny

Systém Nidyon umožňuje určitou flexibilitu i během výstavby, a proto pod dohledem našich kvalifikovaných techniků je možné provádět změny přímo na místě stavby.

Na velikosti záleží

Systém Nidyon umožňuje také získání větší plochy díky kombinaci panelů a konstrukčních detailů, které dokáží vyhovět jakémukoliv architektonickému nápadu.
Díky měření v laboratoři a zároveň přímo na místě stavby dokáží panely Nidyon dosáhnout vyšší úrovně izolace, než která je v současnosti stanovena předpisy.
Nidyon splňoval požadavky na kategorii A dříve, než byly vynalezeny klasifikace. Jako první jsme představili izolaci uvnitř konstrukce a vyvinuli jsme modulární panely, které zajišťují tepelnou izolaci.

Výstavba budov třídy A, pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie

Budova s ​​téměř nulovou spotřebou energie, nazývaná také "pasivní" nebo "udržitelná", je budova s ​​vysokou energetickou náročností, kvalitní izolací, výkonnými svítidly a kvalitními systémy. Pojem "nulová energie" pochází z Evropské směrnice a od roku 2021 bude povoleno stavět pouze budovy s těmito vlastnostmi. Energie potřebná pro provoz je velmi nízká a energie, která v budově zůstává, je pokryta obnovitelnými zdroji.

V zimě teplo, v létě chladno

Podle ukazatele ročního ekvivalentu pojistného (APE) byl kromě energetické třídy zahrnut i ukazatel zimní a letní energetické náročnosti. Nové certifikáty, kterých je Nidyon držitelem, obsahují informace nejen o spotřebě energie na vytápění, ale i na chlazení. V novém APE jsou uvedeny zejména definice disperzního povrchu, objemu, poměru stran, tepelné propustnosti, odrazivosti a zařízení s hybridním systémem, které by měly budovy s téměř nulovou spotřebou energie splňovat.
Panely Nidyon jsou vyrobeny z EPS desek a z ocele, která je doplněna betonem. To zaručuje těsnost konstrukce a v případě nežádoucích událostí chrání osoby, které se nacházejí uvnitř budovy.

Certifikace požární odolnosti

  • Odpor R - schopnost udržovat mechanickou odolnost při působení ohně
  • Těsnost E - schopnost nepropouštět nebo vytvářet plameny, páry nebo horké plyny na neexponované straně
  • Tepelná izolace I - schopnost snižovat prostup tepla
Celková analýza stavebních materiálů a jejich dopadu na životní prostředí ukázala, že Nidyon je nejvíce udržitelný. Naše firma si však za úkol neklade pouze stavbu kvalitních budov, ale i šíření osvěty. Technici, stavební firmy, veřejné orgány i soukromé firmy si musí uvědomit, že udržitelnost je prozíravou a ekonomickou volbou.

EPS a jeho ekologická kompatibilita

Panely Nidyon jsou standardně vyrobeny z kombinace pozinkovaného plechu a expandovaného polystyrenu (EPS). Tyto materiály jsou ve stavebnictví známé už dávno, Nidyon však připomíná, že všechny suroviny použité ve vnitřním výrobním cyklu mají certifikát ekologické udržitelnosti a dlouhé životnosti. Všechny zbytky EPS se přímo recyklují v samotném výrobním závodě. EPS je klasifikován jako plně ekologický materiál s nízkým dopadem na životní prostředí. Během průmyslového procesu je samotná surovina expandovaná a zpracována na listy, které jsou z 98 % složeny ze vzduchu v bublinách. Ty zajišťují tepelnou i zvukovou izolaci. Výzkumy prokázaly úplnou absenci škodlivých emisí a prevenci před vznikem mikroorganismů.

EPS snižuje emise CO2

Díky vysokým izolačním vlastnostem EPS ve spojení s nízkou spotřebou energie, se snižují i ​​emise CO2. Efektivní použití izolačních materiálů EPS by mohlo snížit emise až o 50 %, přičemž toto snížení by bylo konstantní, neboť kvalita EPS se během let nesnižuje. EPS neobsahuje sloučeniny škodlivé pro ozonovou vrstvu jako například CFC nebo HCFC. Jeho výroba není pro lidi nebezpečná, protože materiál se transformuje pouze pomocí vodní páry. Ve srovnání s korkovou a kamennou vlnou vykazuje nižší množství emisí, což z něj v současnosti dělá nejekologičtější materiál.

EPS je bezpečný a vždy se používal při balení potravin

Nejznámější použití EPS je při balení potravin, protože je bez zápachu, udržuje svůj tvar a především teplo. Z chemického hlediska je odolný vůči zásadám, zředěným kyselinám, solným roztokům a většině organických sloučenin.
Náš systém se vyznačuje tuhostí nosných stěn s výztuží, která je rovnoměrně rozptýlena po celém plášti. Během zemětřesení se budovy chovají monoliticky, podobně jako krabice. Proto deformace, které se mohou vyskytnout, neohrožují použitelnost prostor. Testy provedené v Univerzitě v Bologni prokázaly, že budovy postavené systémem Nidyon jsou po mírném zemětřesení opět okamžitě obsaditelné. Pokud struktura budovy utrpí značné poškození, náklady na její opravu jsou nižší než v případě běžných budov poškozených zemětřesením. V případě silných zemětřesení, pokud je narušena také budova, nezhroutí se. Bezpečnost jejích obyvatel je tak zajištěna. Je však třeba myslet na to, že při zemětřesení je potřeba se evakuovat.  

Máte Otázky?

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla nebo kontaktního formuláře

+420 721 218 082 alebo KONTAKTOVAT