Panel NITRA je určen na stavbu sendvičově izolovaných výplňových stěn pro budovy s železobetonovým nebo ocelovým rámem. Jeho funkce spočívá ve vytvoření předem izolovaných výplňových stěn, které jsou vhodně spojeny s nosnými konstrukcemi.

Skládá se z vrstvy EPS-RF 80 kPa. Na dvou vnějších stranách jsou umístěny dvě oka s tenkým průměrem.