Panel NIPAP je určen na stavbu izolovaných nosných stěn ze železobetonu. Umožňuje výstavbu budov charakterizované pevnou a monolitickou strukturou, jsou vhodné zejména do oblastí s vysokým seizmickým rizikem. Cílem použití nosného panelu je vytvořit budovy s maximální architektonickou kvalitou a zkrácenou dobou výstavby až do výšky tří nadzemních podlaží. Vysoké akustické a tepelné vlastnosti umožňují dosažení nejvyšší úrovně energetické klasifikace.

Panel NIPAP se skládá se z desky z EPS-RF 80 kPa. Na jejích vnějších stranách jsou umístěna dvě oka z konstrukční oceli. Odlévání betonu na místě umožňuje realizaci nosných konstrukcí, výplňových stěn a tepelnou izolaci budovy. Tloušťku izolace je možné přizpůsobit podle potřeby, maximálně do 16 cm.