Panel DOUBLE DRY je předem vyztužený a umožňuje stavět bez výškových omezení zejména v oblastech s vysokým seizmickým rizikem. Cílem použití dvojitého panelu je postavit budovy s vysokou architektonickou kvalitou a se zkrácenou dobou výstavby. Díky vysoké míře tepelné a akustické izolace a absencí tepelných mostů splňuje požadavky energetické třídy A.

Panel DOUBLE DRY se skládá z listů EPS-RF (samozhášivého expandovaného slinutého polystyrenu), které splňují funkci izolačního pláště. Uvnitř se nacházejí dvě oka z konstrukční oceli a na vnější straně dvě oka, která drží omítku. Mezi pletivo a vnitřní desky z EPS jsou vloženy pozinkované plechy, které jsou vhodné pro upevnění sádrokartonových panelů nebo kovových profilů určených na suché povrchové úpravy. Na místě musí být panely dokončeny odlitím obyčejného cementu. Fáze odlévání betonu na stavbě umožňuje prostřednictvím jediné operace výstavbu nosných konstrukcí, opláštění a tepelnou izolaci budovy. Tloušťku betonové zdi a izolaci lze přizpůsobit podle potřeby.