Panel NIPAD TWIN je ideální na stavbu železobetonových stěn. Umožňuje stavět bez výškových omezení a je vhodný zejména na výstavbu budov v oblastech s vysokým seizmickým rizikem. Cílem použití dvojitého panelu je postavit budovy s vysokou architektonickou kvalitou a se zkrácenou dobou výstavby. Jedinečné složení panelu a způsob jeho montáže umožňují vytvářet stěny s výjimečnými tepelnými a akustickými vlastnostmi, které odpovídají energetické třídě A4.

DVOJITÝ PANEL NIPAD se skládá z dvou samostatných vrstev EPS-RF 150 kPa (samozhášivého slinutého expandovaného polystyrenu) s dvojitou izolační vrstvou. Uvnitř každého panelu je pletivo z konstrukční oceli, přičemž na vnější vrstvě se nachází svařené pletivo. Na místě musí být tyto dvě desky smontované pomocí dodaných spojek. Stěna se dokončuje doléváním obyčejného cementu. Odlévání betonu přímo na stavbě umožňuje prostřednictvím jediné operace výstavbu nosných konstrukcí, opláštění a tepelnou izolaci budovy. Tloušťku betonové zdi a izolaci lze přizpůsobit podle potřeby.